Rekordutbetaling til idrettsanlegg i Østfold

Østfold er blitt flinkere til å søke penger til idrettsanlegg, og det gir avkastning. Nå har regjeringen fordelt nær 64 millioner kroner som skal gi lek og idrettsglede i Østfold i årene som kommer.

Midlene vil bli fordelt av fylkestinget i juni til konkrete idrettsanlegg som har søkt midler fra denne potten, bedre kjent som spillemidlene.

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir folk mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten
 
Østfold har i år 65 293 000 kroner til fordeling til idrettsanlegg i kommunene. Målt mot fjoråret er dette en økning på fem og en halv million kroner. Antall godkjente søknader for ordinære- og nærmiljøanlegg er stabilt sammenlignet med 2017, men det totale godkjente søknadsbeløpet har økt med nesten ni millioner kroner.

– Dette er en meget positiv utvikling, særlig med tanke på at Østfold har en anleggsdekning som er tredje dårligst i landet. Økt godkjent søknadsbeløp, med tilnærmet likt antall søknader, tyder på at det nå bygges noen flere større anlegg i Østfold, sier Andreas Lervik, leder av nærings- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.