Nå kan flere kulturaktører søke støtte

En ny støtteordning på 1 million kroner skal gi enda mer mangfold til kultur-Østfold. 

Klikk for stort bildeSTØTTE: Dette kan bli til enda mer flott Østfold-kultur. ILL.FOTO: Istock

For nå er det mulig å søke tilskudd gjennom en helt ny støtteordning kalt Skjønnsmidler kultur. 

- Vi håper at vi med denne støtteordningen kan støtte enda mer opp under det store kulturmangfoldet vi har i fylket vårt, sier fylkespolitiker Andreas Lervik som er leder for næring og kulturkomiteen.

Skal bruke skjønn

Østfold fylkeskommune har i dag en rekke støtteordninger for aktører som driver med kultur i Østfold. 

Aktører i kunstfagmiljøer kan søke om støtte til produksjoner. Festivaler forankret i fylket kan få festivalstøtte over tre år. Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger. For å nevne noe.

Men likevel favner ikke støtteordninger alle som kan fortjene støtte til prosjektet sitt. 

Derfor vedtok fylkestinget i sommer å sette av 1 million kroner til den nye støtteordningen. 

Midlene skal stimulere til utvikling på områder som i dag ikke dekkes innenfor kultursektoren, og bidra til å komme med tiltak i den nye kulturplanen. 

Les mer om kulturplanen her

Søknader som faller utenfor eksisterende ordninger, kan være tiltak innenfor kultursektoren når det gjelder for eksempel flerkulturell inkludering. Det kan være kulturinstitusjoner som trenger kompetanseheving av medarbeidere. Det kan være tiltak som stimulerer til enda mer frivillighet og nettverksbygging.

Klikk for stort bildeGOD ORDNING: Fylkespolitiker Andreas Lervik er glad for å kunne støtte enda flere i fylkets kulturliv.

– Og dette er bare noen eksempler. Her skal vi - som navnet på ordningen tilsier - bruke skjønn. Så dersom du har et prosjekt som du er usikker på om du kan søke støtte til, anbefaler vi deg å ta kontakt med Østfold fylkeskommune for å høre, sier Lervik. 

Hvordan søke?

I søknaden beskriver du ditt prosjekt med følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
  • Tid og sted/ produksjonsplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Prosjektbeskrivelse og detaljert budsjett vedlegges søknaden

Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved oppstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen.

Disse midlene har søknadsfrist 10. oktober 2018.

Kontaktpersoner er rådgivere i Østfold fylkeskommune Svein Helge Treimo og Stein Cato Røsnæs