20 millioner til idrett og kultur

Fylkestinget stadfestet ti millioner kroner til orkestergrav ved Sarpsborg scene og ti millioner til Arena Fredrikstad, i tråd med fylkesutvalgets innstilling. Dette er penger som opprinnelig var satt av til fylkesscene.
Klikk for stort bildeSarpsborg scene

Ved Sarpsborg scene har det blitt gjort betydelige utbedringer de siste årene, og flere er på gang. Et av tiltakene som kommer stadig nærmere realisering er etableringen av en orkestergrav.  Det er lokalpolitisk ønskelig å satse på en orkestergrav ved Sarpsborg scene. Og fylkespolitikerne ser også verdien av denne satsingen, nærmere bestemt ved enstemmig å bevilge ti millioner kroner til prosjektet. 

Det finnes i dag ingen scener i Østfold som har et format som kan benyttes ved større oppsetninger, og som kan huse for eksempel opera eller større musikaler. En orkestergrav vil være en fasilitet som gir langt større muligheter for å få realisere disse oppsetningene. Og ved Sarpsborg scene, med sine 550 sitteplasser, ligger mye til rette for at dette nå kan realiseres.

– En orkestergrav på Sarpsborg scene vil være en betydelig berikelse for det regionale kulturlivet, og vil kulturscenen en unik posisjon, heter det i saksutredningen.

Det pekes blant annet på at mulighetene for å økt samarbeid mellom Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble om innendørs prosjekter. 

I samme sak om Sarpsborg-scene-bevilgningen, ble det også satt av støtte til en arena i Fredrikstad som fyller helt nye behov og gi helt nye fasiliteter for Østfold-samfunnet i framtiden.

Bystyret i Fredrikstad har vedtatt at Arena Fredrikstad skal samlokaliseres med en ny Fredrik II videregående skole på Værste. 

Arena Fredrikstad blir byens nye storstue for is-idretter, men får også store muligheter til fylle øvrige funksjoner, innen både kultur og idrett. 

– Arena Fredrikstad med de planlagte tilleggsfunksjonalitetene, vil kunne utvikles til å bli et fyrtårn for de store arrangementene i regionen, både innen idrett og kultur, heter det i saksutredningen.

Ettersom prosjektet foreløpig er i startgropa, og derfor ikke blitt så konkret som i tilfellet var med Sarpsborg scene, legger imidlertid politikerne inn et krav i saken om at midlene blir tildelt først når man får en søknad som tydeliggjør at Arena Fredrikstad  blir en arena av "særskilt regional betydning".

– Vi mener penger avsatt til kultur, skal brukes på kultur. Nå har vi funnet 22 millioner til disse to formålene, og sier tommel opp, men vi vil ha en ordentlig søknad om hvordan pengene tenkes brukt før vi sender dem, sa saksordfører Andreas Lervik (Ap) da fylkestinget behandlet saken.

Vedtaket om begge prosjekter var enstemmig.