ostfoldtalentet

Østfold fylkeskommune ønsker å støtte unge mennesker som har utmerket seg innenfor kunst og kultur med stipendet Østfoldtalentet på kr. 50.000,-.


 

shutterstock_105400052

En ny støtteordning på 1 million kroner skal gi enda mer mangfold til kultur-Østfold. 

kapoor_forside

Fylkesgalleriet Punkt Ø på Jeløya byr på den internasjonalt anerkjente kunstneren Anish Kapoor fram til 14. oktober. - Anish Kapoor leker med sansene våre – og utfordrer dem, sier leder av nærings- og kulturkomiteen, Andreas Lervik.

Østfold er blitt flinkere til å søke penger til idrettsanlegg, og det gir avkastning. Nå har regjeringen fordelt nær 64 millioner kroner som skal gi lek og idrettsglede i Østfold i årene som kommer.

Råde BMX

Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets vil i løpet av våren 2018 arrangerer tre kurs i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Kurset passer for alle som mener deres lag, organisasjon eller kommune har behov for nye idretts- og/eller nærmiljøanlegg som kan være berettiget for spillemidler.

Løfter: Tore Øvrebø (Olympiatoppen), Linnea Gutubakken og Millie Bateman (elever ved St

Torsdag signerte Østfold fylkeskommune, Idrettsforbundet og Olympiatoppen Øst en avtale om opprettelse av et olympiatoppsenter i Østfold. Senteret skal ligge på Værste i Fredrikstad.

 

Sarpsborg scene

Fylkestinget stadfestet ti millioner kroner til orkestergrav ved Sarpsborg scene og ti millioner til Arena Fredrikstad, i tråd med fylkesutvalgets innstilling. Dette er penger som opprinnelig var satt av til fylkesscene.

Erling Strand skal jobbe med å realisere Olympiatoppens senter i Fredrikstad

Olympiatoppen Øst etableres med base i Fredrikstad i 2018. Erling Strand er nå ansatt i stillingen som avdelingsleder.

Festforestilling på FMV

Opplev Night Sea Journey på Fredrikstad mekaniske verksted 15., 16. og 17. september — et storslagent kulturshow fra Østfold kulturutvikling i anledning Fredrikstads 450 år.

LadiesTourofNorway

Nok et flott arrangement i helgen da den kvinnelige sykkeleliten rullet gjennom fylket vårt i Ladies Tour of Norway. - Dette er en flott markedsføring av fylket vårt og kan bidra til både økt turisme og flere arbeidsplasser. Det ønsker Østfold fylkeskommune å støtte, sier Andreas Lervik, leder av kultur- og næringskomiteen.