Treårig festivalstøtte

Østfold fylkeskommune har en ordning med treårig festivalstøtte for festivaler forankret i fylket. Støtten tildeles ved en felles søknad fra vertskommune og festival med endelig vedtak i Nærings og kulturkomiteen. Fylkeskommunen kan gi støtte til totalt fire festivaler innenfor denne ordningen. 

Klikk for stort bilde

Hvem kan søke?

 • Alle som arrangerer festival som er forankret og gjennomføres i Østfold.
 • Ved tildeling av festivalstøtte vil Østfold fylkeskommune legge vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og hele fylket.
 • Neste mulighet for å søke på denne ordningen er 1. september 2019. Det vil da være ledige midler for en festival som vil gjelde fra 2020. 

Betingelser for søknaden:

 • Det forutsettes at festivalen søker om tildeling av statlige midler. 
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i samme vertskommune/er i minst tre år før første søknadsår. 
 • Det kan søkes om festivalstøtte på inntil kr. 150.000,- pr. år i tre år. 
 • Støtte kan bare gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Østfold. 
 • Det forutsettes bekreftelse på minst tilsvarende støttebeløp fra vertskommune/er eller annen lokal finansiering. 
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement. 
 • Ha tilbud også rettet mot barn / ungdom under 18 år. 
 • Ha tilbud som bidrar til kulturelt mangfold og inkludering. 
 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.

Hvordan søke?

 • Søknaden må inneholde: kunstnerisk profil og program, organisering, budsjett og finansiering.
 • Søkere skal legge ved dokumentasjon over de siste tre års virksomhet: program, årsrapport og regnskap.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Søknad sendes: Østfold fylkeskommune, postmottak@ostfoldfk.no

Retningslinjer for treårig festivalstøtte

Kontakt

Svein Helge Treimo
E-post
Mobil 970 21 487