Tilskudd til organisasjoner innen idrett og kultur

Østfold fylkeskommune fordeler hvert år ut drifts- og aktivitetsmidler til paraplyorganisasjonene Østfold idrettskrets, Østfold musikkråd og Østfold barne- og ungdomsråd. Ordningen med å søke om prosjektmidler er avsluttet, og fra og med 2019 vil disse midlene inngå i de årlige drifts- og aktivitetsmidlene.

 

Østfold fylkeskommune deler årlig ut tilskudd til Østfold idrettskrets, Østfold musikkråd og Østfold barne- og ungdomsråd , som igjen fordeler til sine undergrupper og medlemsorganisasjoner. 

Skjemaer og reglement:

  • Skjema aktivitetstilskudd (XLSX, 91 kB) 
    Skjemaet regner ut poengsummen fortløpende når du fyller inn aktivitetenes varighet og antall deltakere. Det er gjennomførte aktiviteter foregående år som skal oppgis.
 

Kontakt

Simen Dugstad Nordeide
E-post
Mobil 975 30 345