Støtte til kulturproduksjoner

Kompetente kunstfagmiljøer kan søke om støtte til produksjoner. Klikk for stort bilde

Hvem kan søke?

  • Kompetente kunstfagmiljøer innenfor litteratur, musikk, scenekunst og/eller visuell kunst.
  • Virksomheter som allerede får faste driftstilskudd fra Østfold fylkeskommune, kan ikke søke på ordningen.

Søknadfrist

Det er to søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober hvert år.

Hvordan søke?

I søknaden beskriver du ditt prosjekt med følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
  • Tid og sted/ produksjonsplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Prosjektbeskrivelse og detaljert budsjett vedlegges søknaden

Du kan søke før bekreftelse fra vertskommune-/r foreligger, men fylkeskommunens støtte utløses først når endelig bekreftelse foreligger. Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved produksjonsstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen.

Før du søker bør du lese utfyllende retningslinjer og fylkeskommunens økonomirutiner for tilskuddsordninger (PDF, 93 kB).

Hvordan vet jeg om jeg har fått støtte?

Alle søknadene vurderes av en fagkomite ved fylkeskultursjefen. Ved behov kan komiteen kompletteres med relevant fagkompetanse. Endelig vedtak gjøres av Næring og kulturkomiteen. Etter at tildelingen er gjort får du melding direkte til deg. 

Støtte til bokproduksjoner/innkjøp av bøker

Støtte til kulturproduksjoner omfatter også støtte til bokproduksjoner/bokinnkjøp av titler med Østfold som tema.

Det er egne kriterier for bokstøtte

Kontakt

Svein Helge Treimo
E-post
Mobil 970 21 487