Skjønnsmidler kultur

Østfold fylkeskommune har i dag en rekke støtteordninger for aktører som driver med kultur i Østfold. 

Aktører i kunstfagmiljøer kan søke om støtte til produksjoner. Festivaler forankret i fylket kan få festivalstøtte over tre år. Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger. For å nevne noe.

Men likevel favner ikke støtteordninger alle som kan fortjene støtte til prosjektet sitt. Derfor vedtok fylkestinget å sette av 1 million kroner til den nye støtteordningen. 

Midlene skal stimulere til utvikling på områder som i dag ikke dekkes innenfor kultursektoren, og bidra til å komme med tiltak i den nye kulturplanen. 

Les mer om kulturplanen her

Søknader som faller utenfor eksisterende ordninger, kan være tiltak innenfor kultursektoren når det gjelder for eksempel flerkulturell inkludering. Det kan være kulturinstitusjoner som trenger kompetanseheving av medarbeidere. Det kan være tiltak som stimulerer til enda mer frivillighet og nettverksbygging.

Hvordan søke?

I søknaden beskriver du ditt prosjekt med følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
  • Tid og sted/ produksjonsplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Prosjektbeskrivelse og detaljert budsjett vedlegges søknaden

Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved oppstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen.

Disse midlene har søknadsfrist 10. oktober 2018.

Kontaktpersoner er rådgivere i Østfold fylkeskommune Svein Helge Treimo og Stein Cato Røsnæs

 

Tilbakemelding