Kontakt fylkesrevisjonen

Adresseliste for Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Telefon: Østfold: 69 11 70 00
Akershus: 22 05 50 00
Telefaks Østfold: 69 11 70 64
Akershus: 22 05 53 91
Postadresse: Østfold: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Akershus: Scweigaards gt 4, 0185 Oslo
Besøksadresse:  Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Epost: fylkes.revisjonen@ostfoldfk.no
Alle ansatte: Alle ansatte i Akershus og Østfold fylkesrevisjon


 

Kontakt

Ketil Roppestad
E-post
Mobil 482 37 977