Avdelinger og staber i sentraladministrasjonen

Opplæringsavdelingen
Regionalutviklingsavdelingen
Samfunnsplanavdelingen
Kommunikasjonsstaben
Personal- og organisasjonsstaben
Økonomi- og eiendomsstaben
 

Opplæringsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen videregående opplæring i skole og bedrift, inntak, eksamen, fylkeskommunens øvrige utdanningstilbud samt karriereveiledning.
Avdelingen består av seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon, seksjon for inntak og livslang læring, seksjon for opplæring i skole og bedrift samt en stabsenhet.

Aktuelle kontaktpersoner:

Solveig Helene Olsen Fylkesdirektør (er i hovedsak fristilt som fylkesdirektør for arbeid med Viken)
Brynjard Rønningen Konstituert fylkesdirektør og leder av stabsenheten
Bjørn Magnus Johansen Seksjonssjef, seksjon for inntak og livslang læring
Kristin St. Hilaire Konstituert skole- og fagopplæringssjef 
   
Heidi Wang Erlandsen Seksjonssjef, seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon

 Alle ansatte i Opplæringsavdelingen.


Regionalutviklingsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen idrett, internasjonalt arbeid, kultur, miljø, næring og samferdsel.
Avdelingen består av internasjonal seksjon, kulturseksjonen, næringsseksjonen, samferdselsseksjonen og en stabsenhet.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Håkon Bjarne Johnsen Fylkesdirektør (er fristilt i deler av fylkesdirektørstillingen for arbeid med Viken)
Lars Husvik Konstituert samferdselssjef
Toril Mølmen Fylkeskultursjef
Anne K. Wold Næringssjef
Thomas Hansen Seksjonssjef internasjonal seksjon

Alle ansatte i Regionalutviklingsavdelingen.


Samfunnsplanavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen folkehelse, kulturminnevern, fylkesplanlegging, klima, vann, landbruk og samfunnsanalyse. 
Avdelingen består av folkehelseseksjonen, klima-, vann- og landbruksseksjonen, kulturminneseksjonen, plan- og miljøseksjonen

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Knut-Johan Rognlien Konstituert fylkesdirektør samfunnsplan
Morten Hanisch Fylkeskonservator
Anni Skipstein Fungerende folkehelsesjef
Tyra Marie Risnes Seksjonssjef, klima, vann og landbruksseksjonen

Alle ansatte i Samfunnsplanavdelingen.


Kommunikasjonsstaben 

Staben har oppgaver innen arkiv, jus, kommunikasjonsrådgivning, samfunnskontakt, web, trykkeri, IT og sekretariatstjenester.
Staben består av dokumentsenteret, juridisk seksjon, informasjonsseksjonen, IT-seksjonen og sekretariatet.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Anne-Lise Kristoffersen Fylkesdirektør og sekretariatssjef
Wibekke Skjødt Danielsen Arkivsjef
Tone Stenbek Informasjonssjef
Anders Aagard Sørby IT-sjef 
Olav Nyhus Seksjonssjef juridisk seksjon

Alle ansatte i Kommunikasjonsstaben


Personal- og organisasjonsstaben

Staben har oppgaver innen personalområdet.
Staben består av HR-seksjonen og lønningsseksjonen.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Birgit Hansen Personaldirektør
Hilde K. Olsen Seksjonssjef, lønningsseksjonen
Ann Cathrin Guldberg HR-sjef

Alle ansatte i Personal- og organisasjonsstaben.


Økonomi- og eiendomsstaben

Staben har oppgaver innen økonomi og innkjøp, bygg og eiendom, lønn og driftstjenester for fylkeshuset.
Staben består av driftsseksjonen, eiendomsseksjonen, innkjøpsseksjonen og økonomiseksjonen.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Hans Jørgen Gade Økonomidirektør
Egil Olsen Eiendomssjef
Marianne B. Svendsen Innkjøpssjef
Terje Lorentzen Regnskapssjef

Alle ansatte i Økonomi- og eiendomsstaben.

 

Søk etter ansatte.