Avdelinger og staber i sentraladministrasjonen

Opplæringsavdelingen
Regionalutviklingsavdelingen
Samfunnsplanavdelingen
Kommunikasjonsstaben
Personal- og organisasjonsstaben
Økonomi- og eiendomsstaben
 

Opplæringsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen videregående opplæring i skole og bedrift, inntak, eksamen, fylkeskommunens øvrige utdanningstilbud samt karriereveiledning.
Avdelingen består av seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon, seksjon for inntak og livslang læring, seksjon for opplæring i skole og bedrift samt en stabsenhet.

Aktuelle kontaktpersoner:

Solveig Helene Olsen Fylkesdirektør 
Frid Sandmoe Ass. fylkesdirektør, stedfortreder og leder av stabsenheten
Bjørn Magnus Johansen Seksjonssjef, seksjon for inntak og livslang læring
Kristin St. Hilaire Seksjonssjef, seksjon for opplæring i skole og bedrift 
Erik Bråthen Skole- og fagopplæringssjef
Heidi Wang Erlandsen Seksjonssjef, seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon

 Alle ansatte i Opplæringsavdelingen.


Regionalutviklingsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen idrett, internasjonalt arbeid, kultur, miljø, næring og samferdsel.
Avdelingen består av internasjonal seksjon, kulturseksjonen, næringsseksjonen, samferdselsseksjonen og en stabsenhet.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Håkon Bjarne Johnsen Fylkesdirektør
Jostein Haug Samferdselssjef
Toril Mølmen Fylkeskultursjef
Anne K. Wold Næringssjef
Kjersti Garberg Seksjonssjef internasjonal seksjon

Alle ansatte i Regionalutviklingsavdelingen.


Samfunnsplanavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen folkehelse, kulturminnevern, fylkesplanlegging, klima, vann, landbruk og samfunnsanalyse. 
Avdelingen består av folkehelseseksjonen, klima-, vann- og landbruksseksjonen, kulturminneseksjonen, plan- og miljøseksjonen

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Hilde Brandsrud Fylkesdirektør 
Elin Tangen Skeide Fylkesplansjef
Morten Hanisch Fylkeskonservator
Knut-Johan Rognlien Folkehelsesjef
Tyra Marie Risnes Seksjonssjef, klima, vann og landbruksseksjonen

Alle ansatte i Samfunnsplanavdelingen.


Kommunikasjonsstaben 

Staben har oppgaver innen arkiv, jus, kommunikasjonsrådgivning, samfunnskontakt, web, trykkeri, IT og sekretariatstjenester.
Staben består av dokumentsenteret, juridisk seksjon, informasjonsseksjonen, IT-seksjonen og sekretariatet.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Anne-Lise Kristoffersen Fylkesdirektør og sekretariatssjef
Wibekke Skjødt Danielsen Arkivsjef
Tone Stenbek Fung. informasjonssjef
Anders Aagard Sørby IT-sjef 
Olav Nyhus Seksjonssjef juridisk seksjon

Alle ansatte i Kommunikasjonsstaben


Personal- og organisasjonsstaben

Staben har oppgaver innen personalområdet.
Staben består av HR-seksjonen og lønningsseksjonen.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Birgit Hansen Personaldirektør
Hilde K. Olsen Seksjonssjef, lønningsseksjonen
Ann Cathrin Guldberg HR-sjef

Alle ansatte i Personal- og organisasjonsstaben.


Økonomi- og eiendomsstaben

Staben har oppgaver innen økonomi og innkjøp, bygg og eiendom, lønn og driftstjenester for fylkeshuset.
Staben består av driftsseksjonen, eiendomsseksjonen, innkjøpsseksjonen og økonomiseksjonen.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Hans Jørgen Gade Økonomidirektør
Egil Olsen Eiendomssjef
Marianne B. Svendsen Innkjøpssjef
Terje Lorentzen Regnskapssjef

Alle ansatte i Økonomi- og eiendomsstaben.

 

Søk etter ansatte.