Avdelinger og staber i sentraladministrasjonen

Opplæringsavdelingen
Regionalutviklingsavdelingen
Samfunnsplanavdelingen
Kommunikasjonsstaben
Personal- og organisasjonsstaben
Økonomi- og eiendomsstaben
 

Opplæringsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen videregående opplæring i skole og bedrift, inntak, eksamen, fylkeskommunens øvrige utdanningstilbud samt karriereveiledning.

Aktuelle kontaktpersoner:

Solveig Helene Olsen Fylkesdirektør 
Frid Sandmoe Ass. fylkesdirektør, stedfortreder og leder av stabsenheten
Bjørn Magnus Johansen Seksjonssjef Seksjon for inntak og livslang læring
Kristin St. Hilaire Seksjonssjef Seksjon for opplæring i skole og bedrift 
Erik Bråthen Skole- og fagopplæringssjef
Heidi Wang Erlandsen Seksjonssjef Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon

 Alle ansatte i Opplæringsavdelingen.


Regionalutviklingsavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen idrett, internasjonalt arbeid, kultur, miljø, næring og samferdsel.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Håkon Bjarne Johnsen Fylkesdirektør
Jostein Haug Samferdselssjef
Toril Mølmen Fylkeskultursjef
Anne K. Wold Næringssjef
Kjersti Garberg Seksjonssjef internasjonal seksjon

Alle ansatte i Regionalutviklingsavdelingen.


Samfunnsplanavdelingen

Avdelingen har oppgaver innen folkehelse, kulturminnevern, fylkesplanlegging, klima, vann, landbruk og samfunnsanalyse.  

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Hilde Brandsrud Fylkesdirektør 
Elin Tangen Skeide Fylkesplansjef
Morten Hanisch Fylkeskonservator
Knut-Johan Rognlien Folkehelsesjef
Tyra Marie Risnes Seksjonssjef Klima, vann og landbruk

Alle ansatte i Samfunnsplanavdelingen.


Kommunikasjonsstaben 

Staben har oppgaver innen arkiv, jus, kommunikasjonsrådgivning, samfunnskontakt, web, trykkeri, IT og sekretariatstjenester.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Anne-Lise Kristoffersen Fylkesdirektør og sekretariatssjef
Wibekke Skjødt Danielsen Arkivsjef
Roy Freddy Andersen Informasjonssjef
Anders Aagard Sørby IT-sjef 
Olav Nyhus Seksjonssjef Juridisk seksjon

Alle ansatte i Kommunikasjonsstaben


Personal- og organisasjonsstaben

Staben har oppgaver innen personalområdet.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Birgit Hansen Personaldirektør
Hilde K. Olsen Seksjonssjef Lønningsseksjonen
Ann Cathrin Guldberg HR-sjef

Alle ansatte i Personal- og organisasjonsstaben.


Økonomi- og eiendomsstaben

Staben har oppgaver innen økonomi og innkjøp, bygg og eiendom, lønn og driftstjenester for fylkeshuset.

Aktuelle kontaktpersoner:
 

Hans Jørgen Gade Økonomidirektør
Egil Olsen Eiendomssjef
Marianne B. Svendsen Innkjøpssjef
Ida Nordby Regnskapssjef

Alle ansatte i Økonomi- og eiendomsstaben.

 

Søk etter ansatte.