Administrativ ledelse

Fylkesrådmannens ledergruppe er fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Denne består, foruten fylkesrådmannen, av direktørene for de respektive avdelingene og stabene i sentraladministrasjonen.

Fylkesrådmannens ledergruppe

Fylkesrådmann i Østfold, Anne Skau. - Klikk for stort bilde

Anne Skau

Fylkesrådmann

Mer om Anne Skau

Fylkesdirektør for regionalavdelingen, Håkon Johnsen.Medlem av fylkesrådmannens ledergruppe.Johnsen er også stedfortreder for fylkesrådmannen. - Klikk for stort bilde

Håkon Johnsen

Fylkesdirektør for Regionalutviklingsavdelingen og stedfortreder for fylkesrådmannen

Fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen, Solveig Olsen Fjærvik.Medlem av fylkesrådmannens ledergruppe. - Klikk for stort bilde

Solveig Helene Olsen

Fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen

Erik Bråthen - Klikk for stort bilde

Erik Bråthen

Konstituert fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen
Elin Tangen Skeide - Klikk for stort bilde Elin Tangen Skeide

Konstituert fylkesdirektør for Samfunnsplanavdelingen
Konstituert fylkesdirektør og leder av Kommunikasjonsstaben, Anne-Lise Kristoffersen.Medlem av fylkesrådmannens ledergruppe. - Klikk for stort bilde

Anne-Lise Kristoffersen

Fylkesdirektør for Kommunikasjonsstaben 

Personaldirektør og leder av Personal- og organisasjonsstaben, Birgit Hansen.Medlem av fylkesrådmannens ledergruppe. - Klikk for stort bilde

Birgit Hansen

Personaldirektør og leder av Personal- og organisasjonsstaben

Økonomidirektør og leder av Økonomi- og eiendomsstaben Hans Jørgen Gade.Medlem av fylkesrådmannens ledergruppe. - Klikk for stort bilde

Hans Jørgen Gade

Økonomidirektør og leder av Økonomi- og eiendomsstaben