Administrativ ledelse

Fylkesrådmannens ledergruppe er fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Denne består, foruten fylkesrådmannen, av direktørene for de respektive avdelingene og stabene i sentraladministrasjonen.

Fylkesrådmannens ledergruppe

Klikk for stort bilde

Anne Skau

Fylkesrådmann

Mer om Anne Skau

Klikk for stort bilde

Håkon Johnsen

Fylkesdirektør for Regionalutviklingsavdelingen og stedfortreder for fylkesrådmannen

Klikk for stort bilde

Solveig Helene Olsen 

Fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen

Klikk for stort bilde

 

 

Brynjard Rønningen

Konstituert fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen
Elin Tangen Skeide - Klikk for stort bilde Elin Tangen Skeide (permisjon)

Konstituert fylkesdirektør for Samfunnsplanavdelingen
Klikk for stort bilde

Anne-Lise Kristoffersen

Fylkesdirektør for Kommunikasjonsstaben 

Klikk for stort bilde

Birgit Hansen

Personaldirektør og leder av Personal- og organisasjonsstaben

Klikk for stort bilde

Hans Jørgen Gade

Økonomidirektør og leder av Økonomi- og eiendomsstaben