Kontakt Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunen består av mange virksomheter som er lokalisert rundt i hele Østfold. Sentraladministrasjonen holder til på fylkeshuset i Sarpsborg. 

Kontaktinformasjon fylkeshuset

Servicesenter: Telefon 69 11 70 00

Epost: postmottak@ostfoldfk.no

Epost til ansatte: Søk etter ansatte

Digital post: Østfold fylkeskommune eller organisasjonsnummer 842 952 972

eDialog: Klikk her for sikker henvendelse via eDialog

Epost servicesenter (brukerhenvendelser): servicesenter@ostfoldfk.no

Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse: Oscar Pedersensvei 39, 1721 Sarpsborg

Fakturaadresse: Vi ønsker elektronisk faktura

Åpningstider: kl 08.00 - 15.45, Sommertid: kl 08.00 - 15.00 (15.05 - 15.09)

Parkering: Fylkeshuset har egen avgiftsbelagt parkeringsplass

Telefaks: 69 12 65 02

Organisasjonsnummer: 842 952 972

Digital post og forsendelser

Les mer om digital post
Les mer om eDialog

Finn fylkeshuset på kartet

Kontakt virksomheter, avdelinger og ledelse

Kontakt politisk ledelse

Kontakt administrativ ledelse

Kontakt avdelinger og staber i sentraladministrasjonen

Kontakt skolene

Kontakt PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

Kontakt tannklinikkene

Kontakt Østfold kollektivtrafikk

Kontakt kulturvirksomhetene

Kontakt Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Finn ansatte