Viktig vennskap og samarbeid

Vennskapet mellom Østfold, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland kan gi viktige løft for den nordiske klima- og miljøsatsingen.

Vennskapsbesøk Västra Götaland og Nord-Jylland - Klikk for stort bilde

- Det er veldig nyttig og fornuftig å møtes slik. Vi begynner å se konkrete områder vi kan samarbeide godt om, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Felles interesser

Denne uken har representanter fra Västra Götalandsregionen i Sverige og Region Nordjylland i Danmark vært på besøk i Østfold. Her har de hatt samtaler og møter med Østfold fylkeskommune.

Vennskapssamarbeidet mellom Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland har pågått siden 1949 (Østfold kom med i samarbeidet fra 1953). Formålet med samarbeidet, som fortsatt samsvarer med foreningen Nordens nettverks og samarbeidstankegang, er at fylker og kommuner i Norden skal finne passende vennskaps- og samarbeidspartnere i Norden og at man derigjennom deler erfaringer, diskuterer ideer og feller interesser.

Hvordan kan man samarbeide om for eksempel klima- og miljøsatsinger og skape bærekraftige samfunn på tvers av landegrensene, er blant spørsmålene som har vært diskutert denne uken. Blant annet har deltagerne fått orientering om et mulig nytt felles biogass-prosjekt hvor man planlegger å søke finansiering fra Interreg Nordsjøprogrammet. Man jobber også i et felles prosjekt om å utvikle klimaregnskap for å redusere CO2 utslipp.

Det blir også startet opp et arbeid med å undersøke mulighetene for en konferanseserie i de tre regionene for å øke kunnskapen om koblingen mellom helse og utdanning.

Viktige miljøspørsmål

Målet med samarbeidet er å skape fordeler for innbyggerne i regionene gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving ved at ledende politikere og tjenestemenn treffes for å diskutere og løse felles utfordringer gjennom samarbeid og prosjekter. Skandinaviske og internasjonale arenaer samt interreg og EU-programmene er verktøy for vennskapssamarbeidet.

- Også miljøspørsmål knyttet til våre felles havområder blir viktige, sier leder i regionstyrelsen for Västra Gøtalandsregionen Kristina Jonäng.

Vennskapsbesøk 2017 region Västra Götaland og region Nordjylland - Klikk for stort bilde