Interreg: Transport og Grønn økonomi åpner for norsk medfinansiering

Stortinget har sagt "ja"! Nå åpner EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak også for norske søkere til finansiering av prosjekter innen transport og grønn økonomi.
Vindmøller langs vei - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud

 

– Det er gledelig at Stortinget  nå ser at dette er et viktig program for norske regioner å delta i, et program som fremmer det skandinaviske samarbeidet og som bidrar til utvikling i våre områder, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Også programsjef Magnus Schönning i Interreg ØKS (Øresund-Kattegat-Skagerrak) er glad for det norske stortingsvedtaket.

Dermed er det klart at EU-programmet mottar 7,6 millioner kroner i norsk støtte i 2018, mot 3,0 millioner kroner i 2017.

– Nå setter vi igang arbeidet og åpner opp for søknader innenfor innsatsområdene Transport og Grønn Økonomi for norske aktører, sier  Magnus Schönning.

Allerede i utlysningsomgang 2018:1 (15. januar til 9. februar), er det mulig for partnerskap med norske aktører å søke Interregmidler til påtenkte prosjekter innenfor de nevnte innsatsområdene.

Søknadsfrist i Interreg ØKS programmet er 9. februar 2018.

Slik søker du:

Både offentlige og private aktører kan søke om midler. Les mer på Interreg ØKS-programmets hjemmeside

Se mer informasjon om hvordan du kan søke på Regionalforvaltnings hjemmeside