Vindmøller langs vei

Stortinget har sagt "ja"! Nå åpner EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak også for norske søkere til finansiering av prosjekter innen transport og grønn økonomi.


 

Andreas Lervik signerer sammen med avtroppende formann Steen Bach Nielsen, Region Sjælland

Østfold fylkeskommune har undertegnet et intensjonsbrev med EU-nettverket String om samarbeid i årene som kommer om tettere samarbeid. String tar for seg å knytte Nord-Tyskland og Skandinavia tettere sammen gjennom blant annet samferdselsprosjekter og nedbygging av grensehindre.

Vennskapsbesøk Västra Götaland og Nord-Jylland

Vennskapet mellom Østfold, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland kan gi viktige løft for den nordiske klima- og miljøsatsingen.