Knytter Østfold til kontinentet

Østfold fylkeskommune har undertegnet et intensjonsbrev med EU-nettverket String om samarbeid i årene som kommer om tettere samarbeid. String tar for seg å knytte Nord-Tyskland og Skandinavia tettere sammen gjennom blant annet samferdselsprosjekter og nedbygging av grensehindre.
Andreas Lervik signerer sammen med avtroppende formann Steen Bach Nielsen, Region Sjælland  - Klikk for stort bildeAndreas Lervik signerer sammen med avtroppende formann Steen Bach Nielsen, Region Sjælland Kjersti Garberg

– Vi vet ikke hva Brexit bringer, og vi vet ikke hvor EU går i framtiden. Men vi vet at Tyskland er en av våre nærmeste samarbeidspartnere og blant de landene vi har mest handel med, og derfor er det strategisk riktig å signalisere at vi ønsker et tett samarbeid, sier leder av næringskomiteen, Andreas Lervik, som undertegnet intensjonsbrevet på vegne av Østfold fylkeskommune i Brussel nylig.

Akershus fylkeskommune, Region Halland og Malmø stad var også tilstede og signerte likelydende brev.

Samferdselsprosjekter som Fehmahrnbelt (jernbaneforbindelse mellom Danmark og Tyskland) er sentrale i String-samarbeidet.    

Østfold fylkeskommune mener at når regioner fra fire land går sammen gir det styrke, større påvirkningsmuligheter, samt et politisk og faglig nettverk. String jobber i ScanMed-korridoren (Oslo - Hamburg - Sicilia) som også er viktig for Østfold med tanke på langveis godstransport.

– Det er viktig å også samarbeide med de andre regionene innenfor satsingsområdene som grønn vekst, vitenskap og forskning, turisme, kultur og grensehindre for å utvikle felles prosjekter og politiske og faglige nettverk. Vi forutsetter at man kan jobbe med strekningen Oslo-Gøteborg som er en flaskehals i korridoren. EU-koordinatoren for korridoren har uttrykt et ønske om å styrke den nordlige delen av korridoren. I 2020 blir vi en stor kontingent sammen med Akershus og Buskerud i Viken, sier Lervik

Partnere i String-nettverket er:

  • Region Skåne
  • Region hovedstaden, Danmark
  • Region Sjælland
  • Schleswig-Holstein
  • Hamburg by 
  • København by

Se String-samarbeidets nettside