Interreg A Sverige - Norge

Svinesundsbroen - Klikk for stort bilde

Om programmet

Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord.

Programmets overordnede mål er å skape en økonomisk sterk region og et attraktivt livsmiljø gjennom et grenseoverskridende samarbeid.

Grenseoverskridende merverdi handler om å løse felles utfordringer og problem og å utnytte muligheter og ressurser i samarbeid over grensa.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

For å kunne søke om midler gjennom programmet må du angi et innsatsområde og et prioritert mål koblet til valgte innsatsområde. Programmet har følgende innsatsområder for 2014-2020:

Innovative miljøer

Spesifikt mål: Øke organisasjoners og bedrifters FOU og innovasjonskapasitet

Små- og mellomstore bedrifter

Innenfor dette prioriterte området, er det to spesifikke mål. Prosjektet må oppfylle minst ett av målene.
Spesifikt mål 1: Økt konkurransekraft for bedrifter
Spesifikt mål 2: Økt etableringsfrekvens i programområde

Natur- og kulturarv

Spesifikt mål: Økt tilgjengelighet til grenseregionens natur- og kulturarv med fortsatt opprettholdt bevaringsstatus

Bærekraftig transport

Også her er det to spesifikke mål, prosjektet må oppfylle minst ett av målene:
Spesifikt mål 1: Øke antall reisende med grenseoverskridende offentlig transport
Spesifikt mål 2: Øke den grenseoverskridende mobiliteten med vekt på lavutslippstransport

Sysselsetting

Spesifikt mål: Økt grenseoverskridende mobilitet på arbeidsmarkedet

Programgeografi og delområder

Programgeografien i Interreg Sverige-Norge programmet for 2014-2020 består av fem regioner på svensk side og fem fylker på norsk side. Programgeografien består av totalt 108 norske og 61 svenske kommuner. Programmet påvirker 2,49 millioner mennesker.
Programmet er delt inn i tre delområder:

1. Nordens Grønne Belte

som består av Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige samt Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke i Norge.

2. Indre Skandinavia

som består av Värmlands og Dalarnas län i Sverige samt Hedmark, Østfold og Akershus fylke.

I Østfold fylke inngår kommunene Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl og Spydeberg. I Akershus fylke inngår kommunene Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

3. Grenseløst Samarbeid

som består av Västra Götalandsregionen i Sverige samt Østfold og Akershus fylke i Norge.

I Västra Götalands regionen inngår kommunene Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors og Dals-Ed. I Østfold fylke inngår kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler og Rakkestad. I Akershus fylke inngår kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk.

Hvem kan søke om støtte?

  • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler 
  • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
  • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
  • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
  • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Neste utlysning

Neste utlysning åpner 15. august 2017, med søknadsfrist 15. september 2017.

Her kan du søke

 

Logo Interreg Sverige-Norge - Klikk for stort bilde

Kontakt

Thomas André Hansen
E-post
Mobil 995 99 629