Interreg A Øresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Øresund Kattegat Skagerrak geografi - Klikk for stort bilde

Om programmet

Samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt. Programmet består av to delprogrammer, Øresund og Kattegat-Skagerrak, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

 • Forskning og innovasjon
 • Grønn økonomi
 • Bærekraftig transport
 • Sysselsetting

Norske regioner

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. 

Samarbeidsregioner

Halland, Skåne og Västra Götaland i Sverige; Region Hovedstaden, Sjælland, Nord- og Midt-Jylland i Danmark.

Hvem kan søke om støtte?

 • Offentlige organisasjoner:
 • universitet og høyskoler,
 • forskningsinstitusjoner,
 • offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå,
 • private organisasjoner,
 • ideelle organisasjoner,
 • næringslivs- og bransjeorganisasjoner,
 • bedrifter.

Neste utlysning åpner 14. august 2017, men er ikke åpent for norske søkere.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak logo - Klikk for stort bilde

Kontakt

Thomas André Hansen
E-post
Mobil 995 99 629