Hva er Interreg?

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Østfold fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen i Interreg Sverige-Norge programmet og er ansvarlig for utbetaling og kontroll av midlene i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Østfold omfattes av samarbeid innen flere Interreg-programmer:

  • A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark.
  • B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.
  • Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

Kontakt

Thomas André Hansen
E-post
Mobil 995 99 629