Andreas Lervik signerer sammen med avtroppende formann Steen Bach Nielsen, Region Sjælland

Østfold fylkeskommune har undertegnet et intensjonsbrev med EU-nettverket String om samarbeid i årene som kommer om tettere samarbeid. String tar for seg å knytte Nord-Tyskland og Skandinavia tettere sammen gjennom blant annet samferdselsprosjekter og nedbygging av grensehindre.