Vennskapssamarbeid Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland

Vennskapsbesøk 2017 region Västra Götaland og region Nordjylland - Klikk for stort bilde

Vennskapssamarbeidet mellom Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland har pågått siden 1949, og Østfold kom med i samarbeidet fra 1953.

Formålet med samarbeidet, som samsvarer med foreningen Nordens nettverks- og samarbeidstankegang, er å dele erfaringer, diskutere ideer og felles interesser.

Det ble signert et skriv vedrørende innholdet i vennskapssamarbeidet i 2001. Målet med samarbeidet er å skape fordeler for innbyggerne i regionene gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving ved at ledende politikere og tjenestemenn treffes for å diskutere felles utfordringer. Skandinaviske og internasjonale arenaer samt Interreg- og EU-programmene nevnes som verktøy for vennskapssamarbeidet.

Samarbeidet skal foregå på tre plan:

  • Erfaringsutveksling og informasjon
  • Dypere samarbeid innenfor utvalgte sektorer
  • Felles handling ved felles utfordringer