Den Skandinaviske Arena

Den Skandinaviske Arenaen (DSA) er en arena for politiske diskusjoner og samhandling.

Samarbeidet er tenkt å generere en felles styrke som verken Gøteborg – Oslo-regionen, Region Halland eller Öresundsregionen kan oppnå på egen hånd. Fokus ligger på utviklingsområdene som for eksempel utbygging av infrastruktur.

Interrreg IVA-prosjektet COINCO North ble utviklet av partnerskapet i DSA. Prosjektet har hatt fokus på utviklingen av en bedre jernbane på strekningen Oslo – København.

Prosjektet The Scandinavian 8 Million City fokuserte på skinnegående transportinfrastruktur som ryggraden i utviklingen av regionen, både for passasjerer og gods. Prosjektet jobbet også med å sikre koordinerte beslutninger hos nasjonale myndigheter i Sverige, Danmark og Norge vedrørende en systematisk og samordnet utbygging av ny og moderne jernbaneinfrastruktur i korridoren Oslo-Gøteborg-København.

Fylkeskommunens medlem i Den Skandinaviske Arenaen er fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen.