Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Prioriterte satsningsområder for perioden 2016 – 2019 er:

  • Samferdsel, miljø og klima
  • Næringsutvikling og verdiskaping
  • Internasjonalt/europapolitisk arbeid
  • Regionreform
  • Kompetanse

Samarbeidet ledes av et kontaktutvalg, hvor hver fylkeskommune har tre medlemmer:

  • politisk leder: fylkesordfører/fylkesrådsleder/byrådsleder
  • ­opposisjonsleder i fylkesting/bystyre
  • øverste administrative leder: fylkesrådmann/fylkesdirektør/kommunaldirektør

Sekretariatet er et felles service- og koordineringsorgan for alle utvalg og grupper.

Her finner du lenke til Østlandssamarbeidets nettside

Internasjonalt fagpolitisk utvalg

Internasjonalt fagpolitisk utvalg er et samordnings- og diskusjonsforum for det europapolitiske samarbeidet. Utvalget skal følge med på viktige politikkområder i Europa og fremme fylkeskommunenes og Østlandssamarbeidets interesser på prioriterte områder. Videre skal utvalget føre en dialog med nasjonale myndigheter samt være en plattform for Østlandssamarbeidets representanter i Europapolitisk forum. Utvalget har et informasjons- og rapporteringsansvar i forhold til kontaktutvalget.

Fylkeskommunens medlemmer i Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg er:

Her finner du lenke til Internasjonalt Fagpolitisk Utvalgs nettside

Se også informasjon om Østlandssamarbeidets ungdomsarbeid her