Osloregionens Europakontor

Osloregionenes Europakontor ligger sentralt i Brussel med kort avstand til EU-institusjonene, andre regionkontorer samt en mengde interesse- og bransjeorganisasjoner.

17. desember 2003 ble Forening Osloregionens Europakontor stiftet av Oslo kommune og fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. I mars 2005 sluttet fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold samt Drammen kommune seg til kontoret. I dag består Osloregionens Europakontor av 21 medlemmer; 7 fylkeskommuner, 12 kommuner samt Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus. Kontoret skal i første omgang betjene foreningens eiere.

Formålet med opprettelsen av Osloregionens Europakontor var å:

  • Etablere et kompetansesenter i Brussel – et offentlig regionalkontor som skal fremme fellesinteressene til Oslo-regionen i Europa
  • Være et verktøy for å sikre økt deltakelse i fellesskapet av europeiske regioner, i prosjekter og i EU-programmer som Osloregionen har anledning til å delta i

Kontoret er lokalisert i Brussel fordi:

  • Brussel er Europas viktigste møteplass for europeiske byer og regioner, interesse- og bransjeorganisasjoner
  • Brussel er EU-hovedstad og norske regioner og lokale myndigheter er direkte berørt av utviklingen innenfor EU/EØS-samarbeidet
  • Brussel er et svært godt utgangspunkt for seminarer, kurs og kompetanseheving i forhold til internasjonalisering
  • Brussel-miljøet er svært viktig for internasjonaliseringen hos kontorets medlemmer

Fylkesordfører Ole Haabeth er fylkeskommunens medlem i Europakontorets eiermøter og årsmøter.

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen er medlem av Europakontorets styre fra juni 2016.

Her finner du lenke Europakontorets hjemmeside

Kontakt

Thomas André Hansen
E-post
Mobil 995 99 629