Svinesundskomiteen

Svinesundsbroen - Klikk for stort bilde

Svinesund er den mest dynamiske grenseregionen mellom Norge og Sverige. Det skal begge land utnytte gjennom godt samarbeid.

Grensesamarbeidet begynte i 1980 da Grensekomiteen Østfold-Bohuslän/Dalsland ble etablert.

Fra og med januar 2014 har virksomheten blitt overtatt av den ideelle foreningen Svinesundskomiteen. I dag består Svinesundskomiteen av svenske og norske kommuner samt Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Fyrbodals kommunalförbund.

Svinesundskomiteens oppdrag er å styrke utviklingen i regionen gjennom å få bort grensehindre, skape muligheter og enda mer samarbeid mellom landene.

Fylkeskommunens representant i Svinesundskomiteen er fylkespolitiker Cecilie Agnalt (Arbeiderpartiet). Hun er i tillegg valgt inn i Arbeidsutvalget (Arbetsutskottet, AU).

Her finner du lenke til Svinesundskomiteens hjemmeside