Gøteborg-Oslo samarbeidet

Gøteborg-Oslo samarbeidet Siv Jacobsen - Klikk for stort bilde

Visjonen er at Gøteborg – Oslo-regionen skal være en ledende, bærekraftig og attraktiv region i Europa med grenseløse muligheter, hvor mennesker og bedrifter etablerer seg for å oppleve, bo, arbeide og utvikles.

Gøteborg – Oslo-samarbeidet ble etablert i 1995 gjennom en samarbeidsavtale mellom Oslo og Gøteborg. I februar 2003 ble Gøteborg – Oslo-samarbeidet utvidet til å også omfatte fylkeskommunene Akershus og Østfold på norsk side, og Västra Götalandsregionen på svensk side.

Målet er at Gøteborg – Oslo-samarbeidet skal bidra til at:

  • Regionen blir en ledende europeisk region med bærekraftige transportmuligheter og et sterkt næringsliv
  • Utvikle og profilere det grenseregionale samarbeidet mellom Sverige og Norge

Fokusområdene til Gøteborg – Oslo-samarbeidet er fra 2013:

  • Innovativt næringsliv og arbeidsmarked
  • Bærekraftige og effektive transportsystemer

Virkemidler for å nå målene:

  • Bruke Interreg- og EU-programmene
  • Bruke Europakontorene
  • Utvikle fellesarrangementer
  • Øke kunnskapen om regionen på nasjonalt nivå

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (Arbeiderpartiet) og leder av opposisjonen Simen Nord  (Høyre) er fylkeskommunens medlemmer i Gøteborg – Oslo-rådet.

Her finner du lenke til Gøteborg – Oslo-samarbeidets hjemmeside