Norge - Sverige samarbeidet

De fleste av fylkeskommunens samarbeidsarenaer og alliansepartnere utenfor Norge finner man i Sverige med svenske regioner. I tillegg til Interreg-samarbeidet, samarbeider vi med våre svenske naboregioner gjennom vennskapsavtaler og i grenseoverskridende organisasjoner. Her kan du finne informasjon om og kontaktpersoner for de ulike arenaene:

Grensekomiteen Värmland - Østfold

Gøteborg - Oslo samarbeidet

Svinesundskomiteen

Vennskapssamarbeidet med Region VärmlandKlikk for stort bilde