Conference of Peripheral and Maritime Regions

CPMR logo - Klikk for stort bilde

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) er en Pan-Europeisk organisasjon med hovedsete i Renne i Frankrike.

CPMR er en sentral og anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa og består av 150 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 190 mill innbyggere.

Målet er å jobbe sammen for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkter. CPMR er delt inn i 6 geografiske kommisjoner hvorav Nordsjøkommisjonen (NSC) er den med sterkest kobling til Norge.

14 norske fylkeskommuner er medlemmer i CPMR – 4 av disse fra Østlandet (Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold). Opposisjonsleder i Telemark fylkeskommune, Gunn Marit Helgesen, er første visepresident i CPMR (presidentens stedfortreder).

Fylkespolitiker Andreas Lervik (Arbeiderpartiet) deltar på CPMRs generalforsamlinger fra fylkeskommunen. Lervik er visepresident i Nordsjøkommisjonen.

Her finner du lenke til CPMRs hjemmeside 

Her finner du lenke til Østlandssamarbeidets side om CPMR