Baltic Sea States Subregional Cooperation

BSSSC logo - Klikk for stort bilde

Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) er en politisk nettverksorganisasjon for regionene rundt Østersjøen.

Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) er en politisk nettverksorganisasjon for regionene rundt Østersjøen. BSSSC ble etablert i 1993 i Stavanger.

Organisasjonen skal ivareta regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet. BSSSCs årskonferanse er den viktigste møteplassen for regionale representanter (politiske og administrative) rundt Østersjøen.

Leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet, fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg, er president i BSSSC mens Østlandssamarbeidet har ansvar for sekretariatet i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen er varamedlem til styret i BSSSC.