Assembly of European Regions

Assembly of European Regions ble etablert i 1985 og er en politisk interesseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa.

Fylkestingsmedlem Rune Fredriksen på AER sommerakademi 2016 i Sarpsborg  - Klikk for stort bildeFylkestingsmedlem Rune Fredriksen på AER sommerakademi 2016 i Sarpsborg

Organisasjonen består av om lag 170 regioner fra 34 land samt 15 interregionale sammenslutninger.

Hovedsekretariatet ligger i Strasbourg/Frankrike. Medlemskap i AER har vært en viktig pilar i det internasjonale samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet (ØS) – gjennom arbeidsdeling og gjensidig informasjonsutveksling og ved at fylkeskommunene i samarbeid har hatt det norske styrevervet i organisasjonen siden 1995.

Siden 2015, etter at AER endret organisasjonsstruktur, består byrået i AER av alle medlemmene i AERs styre (executive board) samt to representanter per medlemsland.

Fylkesordfører Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune og fylkesvaraordfører Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune, er de norske representantene i AERs politiske byrå. Fylkesvaraordfører Dag Rønning er også visepresident i AER som leder for komiteen for utdanning, kultur og ungdom.

Østfold fylkeskommune ved fylkespolitiker Rune Fredriksen (Arbeiderderpartiet) leder organisasjonskomiteen for AER sommerakademi.

AER Norge

Det uformelle nettverket AER Norge ble opprettet i Fredrikstad i 2010. Østlandssamarbeidets sekretariat tar ansvar for å invitere til møter i nettverket. Det avholdes to møter per år. Det legges opp til å avholde norske formøter før komitemøtene og før generalforsamlingen.

Fylkesordfører Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune, er medlem av byrået i AER og leder AER Norge.

Kontaktperson i Østlandssamarbeidet er Ann-Irene Sæthernes.

Her finner du lenke til AER Norge sin hjemmeside