Internasjonale organisasjoner

Ulike flagg - Klikk for stort bilde

Et av de internasjonale virkemidlene er internasjonale medlemsorganisasjoner. Dette er internasjonale arenaer for regioner og som jobber med mange av de samme politikkområdene som fylkene i Norge har ansvar for. Her kan du finne informasjon om de europeiske organisasjonene Østfold fylkeskommune er medlem av:

Assembly of European Regions (AER)

Baltic Sea States Sub-Regional Cooperation (BSSSC)

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

Nordsjøkommisjonen (NSC)