Open Days/European Week of Cities and Regions

Bak Open Days arrangementet står blant annet EU-kommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk (DG Regio), Regionskomiteen og over 200 by- og regionskontorer fra 33 land.

Regionskomiteen - Klikk for stort bilde

Arrangementet finner sted i Brussel hvert år i begynnelsen av oktober. Under arrangementets fire dager vil det bli gjennomført totalt omlag 130 seminarer og workshops i regi av regionskontorene, DG REGIO og felles arrangementet Meeting Place.

Hvorfor delta på Open Days?

Open Days er en viktig møteplass mellom representanter (politikere, byråkrater, næringsliv og akademikere) fra Europas regioner og byer og EUs institusjoner, Brussel-baserte nettverk og aktører. Dette er et av de største arrangementene i Brussel med over 5000 besøkende og med over 130 seminarer og workshops i samarbeid mellom DG Regio, regionskomiteen og regionskontorer lokalisert i Brussel. 

Open Days arrangementet gir et godt innblikk i ulike prosjekter og utviklingsstrategier som har som formål å skape økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling for Europas regioner og byer. Man får gjennom deltagelse på arrangementet en god anledning til å delta og forme debatten om utviklingen av EUs regionalpolitikk, og sist men ikke minst er det en god anledning til å treffe likesinnede aktører, utveksle erfaringer og bygge nettverk for fremtidig samarbeid.

Lenke til Open Days hjemmesider

Regionalt Open Days

I tilknytning til Open Days i Brussel arrangeres det hvert år også lokale arrangementer under Open Days-paraplyen i byer og regioner i Europa. Østfold fylkeskommune har arrangert regionale Open Days arrangement i 2012 og 2014.

Fylkesutvalget vedtok i april 2013 at fylkeskommunen skal søke om å arrangere et regionalt Open Days arrangement annethvert år med oppstart i 2014.

Kontakt

Thomas André Hansen
E-post
Mobil 995 99 629