Internasjonale prosjekter

Her finnes en oversikt over EU- og Interregprosjekter i Østfold fylkeskommune

Godkjente prosjekter, fylkeskommunen er partner

Prosjekter som er sendt til godkjenning

  • Learning, Smart Technologies and Creativity, Bibliotekutvikling Østfold, ERASMUS+

Prosjekter under utvikling

  • Klimagassregnskap, VGR og RNJ
  • Skolesamarbeid med skole i Danmark, Malakoff vgs, Nordplus Junior
  • Strategisk partnerskap med skole i Ungarn, Malakoff vgs, ERASMUS+
  • Planer og forankringsprosesser innenfor energi, Horisont 2020
  • SouthEastNorth Intercultural Competence & Cooperation, Mysen vgs, ERASMUS+
  • Demokratikunnskap, -forståelse og -opplæring, Askim vgs, ERASMUS+