Innovation Circle Network

Innovation Circle Network - Klikk for stort bilde

Innovation Circle Network (ICN) er en internasjonal nettverksorganisasjon som arbeider til nytte for mindre og mellomstore steder i Nord-Europa.

Målet er å gjøre slike steder bærekraftige og mer attraktive. Nettverket vil styrke transnasjonalt samarbeid og øke bevissthet omkring kulturelt mangfold, og politiske og religiøse tradisjoner. Nettverket bringer sammen beslutningstakere, spesialister, næringslivsrepresentanter, frivillige arbeidere og ungdom fra ulike land i utviklingsprosjekter og arrangementer.

Nettverket er et resultat av Interreg IIIB-prosjektet Innovation Circle og Interreg IIB-prosjektet PIPE som fylkeskommunen deltok i. Gjennom dette nettverket er blant annet Interreg IVB-prosjektet Trans-in-form utviklet. 

Nettverket er partner i Interreg Østersjøprosjektet TENTacle i perioden 2016-2019, hvor Østfold fylkeskommune er assosiert partner. 
Her finner du lenke til prosjektets hjemmeside

Fylkespolitiker Cecilie Agnalt (Arbeiderpartiet) er styremedlem i ICN.

Her finner du lenke til Innovation Circle Networks hjemmeside