Utdanningsprogrammet Erasmus +

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og sport. Erasmus+ slår sammen en rekke tidligere utdanningsprogrammer (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, osv.) og EUs tidligere ungdomsprogram Aktiv Ungdom.

I tillegg tilbyr Erasmus+ nye tiltak, blant annet på idrettsområdet. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap og støtte til policyutforming.

Totalbudsjett: Om lag 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020
Norske kontaktpunkt: Senter for internasjonalisering av utdanning (utdanning) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (ungdom)