Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet skal fremme mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden.Klikk for stort bilde

Totalbudsjett: Om lag 1,46 milliarder euro for perioden 2014-2020
Norsk kontaktpunkt er Kulturrådet.