Horisont 2020 - forskning og innovasjon

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på syv år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Horisont 2020 innebærer et større fokus på innovasjon og skal bidra til å bringe forskning nærmere markedet. I tillegg skal programmet bidra til å møte de store samfunnsutfordringene Europa står overfor, herunder helse, aldring, ren energi, transport med videre. Programmet skal i tillegg bidra til å koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), samt styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi.

Totalbudsjett: Om lag 77 milliarder euro for perioden 2014-2020
Norsk kontaktpunkt er Norges Forskningsråd.