EU-programmene 2014-2020

EUs strategi, Europa 2020, har fokus på vekst og sysselsetting. EU-programmene er et virkemiddel for å implementere strategien og oppnå målene. Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs programmer.

Deltakelse i programmene gir gode muligheter for innovasjon, læring og nettverksbygging.

Her kan du finne informasjon om tre av de mest relevante programmene for norske aktører:

Her finner du programguide for Norges deltakelse i EU-programmer 2014 - 2020