Andre finansieringsordninger

Her finner du oversikt over ulike internasjonale og nasjonale program for finansiering av prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og bistand hvis du har en prosjektide eller en utfordring som kan løses i et internasjonalt prosjekt, behov for hjelp til å finne partnere, eller bistand til å finne det egnede programmet å søke penger fra:

EØS finansieringsordning 2014 - 2021

Fredskorpset

KS internasjonale prosjekter

Norads tilskuddsordninger

Nordisk ministerråd