Viken får egen pensjonskasse

Fellesnemnda har vedtatt at Viken fylkeskommune skal opprette egen pensjonskasse. Ansatte i Østfold fylkeskommune, som i dag er medlem i KLP, vil bli overført til Viken pensjonskasse fra 01.01.2020. Du kan allerede nå henvende deg til den nye pensjonskassen, om du har spørsmål.

Voksen mann og dame på sykkeltur ved kysten - Klikk for stort bilde Terje Rakke, Nordic life

Tre pensjonsordninger blir en

De tre fylkeskommunene har i dag ulike pensjonskasseløsninger. Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune har egne pensjonskasser for sine ansatte, mens Østfold fylkeskommune har sin pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

Fellesnemnda har vedtatt å opprette egen pensjonskasse for Viken fylkeskommune. Viken pensjonskasse vil være en direkte videreføring av dagens Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, slått sammen med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse.

Alle ansatte i Akershus som i dag er medlem av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, ansatte i Buskerud som er medlem i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse og ansatte i Østfold som er medlem i KLP vil fra 1. januar 2020 bli medlem av Viken pensjonskasse. Pensjonskassen vil bli den fjerde største kommunale pensjonskassen med over 23.000 medlemmer og 8 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Hva betyr dette for deg som er KLP medlem?

 • Blir det noen endring i pensjonsutbetalingen?
  Skifte av pensjonskasse medfører ingen endring for din pensjon eller pensjonsutbetaling
 • Hvor skal jeg henvende meg nå?
  Har du spørsmål om pensjon, AFP og lignende kan du allerede nå kontakte Viken pensjonskasse.
  Kontaktinformasjon finner du på nettsiden vikenpensjon.no
 • Hvordan skjer overgangen?
  Det vil bli en sømløs overgang fra KLP til den nye pensjonskassen for ansatte og pensjonister i Østfold fylkeskommune. Det er etablert et godt samarbeid med KLP om dette. Alle berørte vil få tilsendt nærmere informasjon i forkant av overgangen
 • Hva om jeg har andre tjenester i KLP?
  Har du forsikring i KLP beholder du dine medlemsbetingelser fram til neste hovedforfall
  Når det gjelder boliglån beholdes medlemsrenten frem til en eventuell refinansiering
 • Hva med de som er medlem i SP (Statens Pensjonskasse)
  Ansatte i undervisningsstilling er medlem i Statens Pensjonskasse. De blir ikke berørt av endringen

Informasjonsmøter og seniorkurs

 • I løpet av våren vil det bli avholdt informasjonsmøte om Viken pensjonskasse på fylkeshuset i Sarpsborg med alle berørte ansatte. Det vil da også være mulig å avtale tid for en personlig samtale. Møtet vil i tillegg bli sendt på nett, for de som eventuelt ikke kan være tilstede
 • Til høsten blir det invitert til seniorkurs for ansatte født i 1962 eller tidligere og informasjonsmøter om ny offentlig tjenestepensjon for ansatte født i 1963 og senere
 • Det er opprettet en egen nettside for Viken pensjonskasse
  Her finner du informasjon om prosessen og mulighet til å ta kontakt for spørsmål vedrørende pensjon, pensjonering og boliglån.

Lover tett og personlig service

- Vi som jobber i dagens pensjonskasser i Akershus og Buskerud er glade og stolte over den tillit vi har fått. Vi ser alle frem til å jobbe sammen frem mot Viken pensjonskasse og vil videreføre den gode personlige service til våre medlemmer i alle de tre fylkeskommunene som blir Viken. Vi ønsker å tilby rådgivning til medlemmene der de arbeider. En viktig del av vår planlegging nå vil være hvordan vi skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse i hele Viken, sier Bjarne Refsnes, leder for Viken pensjonskasse fra 1. januar 2020.

Fellesnemndas vedtak

I fellesnemndas møte 22. mars 2019 ble det vedtatt å opprette egen pensjonskasse for Viken fylkeskommune. Fellesnemnda fattet følgende vedtak:

 1. Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskommunal pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune.
 2. Styrene i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse bes snarest starte opp et arbeid med sikte på å fusjonere de to pensjonskassene fra 01.01.2020.
 3. Østfold fylkeskommunes avtale med KLP sies opp fra samme dato.
 4. Det forutsettes at bærekraftmålene blir førende for pensjonskassen, slik at samfunnsansvar blant annet knyttet til etikk og klima- og miljømål veier tungt når gjelder plassering av midler.