Viken-ansatte skal i hovedsak kunne jobbe samme sted som i dag fram til minst 2023

Viken fylkeskommune får nytt hovedkontor tidligst i 2023. Fram til da skal færrest mulig ansatte flyttes fra der de jobber i dag. 

Klikk for stort bildeVIKEN-STATUS: Fylkesrådmann Anne Skau og fylkesordfører Ole Haabeth informerte ansatte på fylkeshuset 11. februar. Marte Beck

Det var ett av fylkesrådmann Anne Skaus viktigste budskap på informasjonsmøtet for ansatte på fylkeshuset 11. februar. 

Siden forrige allmøte har fellesnemnda for Viken bestemt at hovedkontoret for Viken fylkeskommune skal ligge på Leif Trondstad plass i Sandvika.

Dette bygget vil imidlertid ikke stå klart før tidligst i 2023.

Skal unngå for mye flytting

I mellomtiden skal færrest mulig ansatte flyttes fra dagens kontorbygg.

- Noen må nok flytte på seg, men vi skal forsøke å unngå for mye flytting. Det som er det viktigste er at folk finner andre måter å jobbe på. Vi må gjøre noen grep i hvert av fylkeshusene og blant annet frigjøre flere møtelokaler, for å sikre at ansatte kan reise rundt mellom de forskjellige plassene, sier prosjektleder Harald Horne i en sak på Vikens hjemmesider .

Dette budskapet gjentok Anne Skau på informasjonsmøtet 11. februar.

– Fylkeshusene skal innredes med fleksible kontor, mange møterom og tekniske løsninger som tilrettelegger samarbeid. Vi må alle tenke nytt, men det skal fortsatt være mulig å arbeide store deler av arbeidsuka si fra Østfold, sa hun.  

Les også: Betingelser for ansatte som får lengre reisevei

I denne prosessen skal det også tas hensyn til at 300 ansatte overføres fra Statens Vegvesen til Viken fylkeskommune. 

Fortsetter arbeidet med organisering - ledernivå 4 neste

Videre fortsetter arbeidet med organiseringen av den nye fylkeskommunen.

De fleste lederstillingene på nivå 3 ble innplassert før jul. Stillingen som avdelingsjef for samfunnsplan ble utlyst internt i Akershus, Buskerud og Østfold. Espen Nedland Hansen er nå innplassert i stillingen.

Også innplasseringer til ledernivå 3 på Infrastruktur er avsluttet. Prosessen har vært i samarbeid med Statens vegvesen

Nå skal lederstillingene på nivå fire innplasseres.

Alle fast ansatte i sentraladministrasjonene kan søke lederstillingene på nivå 4 som utlyses 8. mars. Innplassering blir tidlig i mai.

Alle ansatte skal vite hvor og med hva de skal jobbe før sommeren 2019.

Skau oppfordret videre alle ansatte til å følge med på Viken.no, hvor det også er muligheter for å abonnere på nyheter

Trenger å avklare energi-inntekter før sommeren

Fylkesordfører Ole Haabeth orienterte videre om situasjonen som har oppstått rundt i debatten om energi-inntektene. 

Her ønsker som kjent Østfolds ordførere som representerer de 13 eierkommunene i Østfold Energi, en formell sak i fylkestinget om hva som skal skje med Østfold fylkeskommunes aksjer i energiselskapet. Det ønsket imøtekommes, og blir en sak i fylkestinget før før sommeren. 

– Vi må få en avklaring rundt dette senest i juni-møtet, sa Ole Haabeth på informasjonsmøtet. 

Les også: Fylkespolitikerne mener energi-inntekter er viktige for å gjennomføre skoleinvesteringer

Østfold, Akershus og Buskerud blir fra 1.1.2020 til Viken fylkeskommune.

SE VIDEO FRA INFORMASJONSMØTET 11. FEBRUAR 2019 HER: