Tekst og video: Viken-arbeid i rute, egen pensjonskasse og fleksible kontorløsninger på gang

Innplasseringen av ansatte i Viken fylkeskommune er i rute. Det skal etableres en egen pensjonskasse Viken fra 2020. Og det arbeides med å finne fleksible kontorløsninger i Østfold.

Fylkesrådmann Anne Skau - Klikk for stort bildeORIENTERER: Fylkesrådmann Anne Skau orienterte om Viken-arbeidet 25. mars. Kristin H Josefsen

Det var noen av de viktigste budskapene fylkesordfører Ole Haabeth og fylkesrådmann Anne Skau hadde med seg til de ansatte i Østfold fylkeskommune på informasjonsmøtet 25. mars.

Innplassering ferdig til sommeren

Arbeidet med innplassering av ansatte i Viken fortsetter for fullt. Det skal være gjennomført innen 15. juni.

- Dette arbeidet er i rute, fortalte Anne Skau på møtet.

Hovedregelen er at man skal overføres innen det samme fagområde man jobber i dag.

Mange er spesielt opptatt av hvor man skal jobbe og hvor mye man eventuelt må pendle til Oslo. Til dette viste fylkesrådmannen igjen til politiske føringer som sier at det skal tilrettelegges godt for ansatte i hele Viken. For ansatte vil det fortsatt være mulig å arbeide store deler av arbeidsuka si fra Østfold.

- Fellesnemnda har vedtatt at vi skal tilrettelegge for fremtidsrettede og fleksible løsninger. Slik skal man kunne rekruttere bredt fra hele Viken. For tiden har vi en arbeidsgruppe som jobber med å lage fleksible kontorløsninger her i Østfold, fortalte Skau.

Tilsvarende prosesser er i gang i de andre fylkene.

Les også: Viken-ansatte skal i hovedsak kunne jobbe samme sted som i dag fram til minst 2023

Videre gikk søknadsfristen for lederstillingene på nivå 4 gikk ut 13. mars, og innplassering her skjer i løpet av de neste ukene.

Lederstillinger på nivå 5 lyses ut i april.

Skau opplyste også at 90 personer meldt sin interesse for de nye stillingene som ble utlyst i den nye organisasjonen.

Viken får egen pensjonskasse

Fylkesordfører Ole Haabeth opplyste videre om noen av de viktigste sakene fellesnemnda hadde på agendaen i sitt møte 21. og 22. mars. Her ble det blant annet vedtatt at Viken fylkeskommune skal etablere en egen pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune.

Dette betyr at styrene i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse starter opp et arbeid med sikte på å fusjonere de to pensjonskassene fra 01.01.2020. Østfold fylkeskommunes avtale med KLP sies opp fra samme dato.

Nytt fylkesvåpen og bærekraftsmål

Videre har fellesnemnda valgt fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Forslaget «trippel fjellspeiling i vann» ble enstemmig vedtatt. Nå skal de tre fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre et endelig vedtak.

Fylkesordfører Ole Haabeth - Klikk for stort bildeINFORMERTE: Fylkesordfører Ole Haabeth Kristin H Josefsen

Fellesnemnda hadde videre en sak om det helhetlige arbeidet med FNs bærekraftsmål. Det er som kjent vedtatt at grunnlaget for Viken fylkeskommune skal bygges på disse. Dette er et arbeid som er viktig, mener Haabeth.

- Det å ha bærekraftsmålene som grunnlag er noe som virkelig bidrar til at vi bygger en helt ny fylkeskommune, og ikke bare tar elementer fra de nåværende fylkene, sa han.  

- Følg med på hjemmesidene

Både Skau og Haabeth oppfordrer alle ansatte til å følge med på Viken.no. Her er det også muligheter for å abonnere på nyheter

SE VIDEO FRA INFORMASJONSMØTET HER: