Tekst og video: I mål med innplassering

Alle ansatte i sentraladministrasjonen har nå fått vite hvor de skal jobbe fra 1. januar 2020. Dermed er et viktig mål i Viken-arbeidet nådd.

Klikk for stort bildeORIENTERTE: Fylkesrådmann Anne Skau.

Det fortalte fylkesrådmann Anne Skau på allmøtet for ansatte i kantina på fylkeshuset 17. juni.

Det har lenge vært et uttalt mål at alle ansatte før sommerferien 2019 skal vite hvor og med hva de skal jobbe fra 1. januar 2020. Det målet er nådd.

- Det har vært gjort en kjempejobb fra HR-avdelingene og en del innplasserte ledere med stramme frister, sa Skau.

Det er totalt sendt ut rundt 1200 brev til ansatte i sentraladministrasjonene i de tre «Viken-fylkeskommune».

Endelig fordeling av arbeidsoppgaver vil skje videre framover, etter hvert som avdelingene kommer sammen . 

Skal tilrettelegge for fleksibilitet

I innplasseringsbrevet heter det at hovedplass "inntil videre blir...". Til dem som lurer på hvorfor man ikke kunne si noe om hva som blir hovedarbeidsplassen på permanent basis, svarte Skau følgende:  

- Det er ikke mulig å si hva som blir permanent plassering, fordi organisasjonen er i endring og utvikling. 

Fylkesrådmannen viste blant annet til at det ikke er endelig avklart hvilke statlige oppgaver de nye fylkeskommunene får overført.  

Videre henviste Skau til tidligere føringer om at Viken-ansatte i hovedsak skal kunne jobbe samme sted som i dag fram til det nye hovedkontoret er på plass (tidligst i 2023), og at det skal tilrettelegges slik at man skal kunne jobbe nærmest mulig der man bor.  

Les også: Midlertidig lokalisering

- Det at vi har handlingsrommet fram til det nye hovedkontoret er ferdig, gir også en unik mulighet til å se hvordan vi praktisk kan tilrettelegge fylkeshuset i Østfold slik at det blir en god arbeidsplass også framover. Vi skal følge opp fellesnemndas vedtak om å ha framtidsrettede arbeidsplasser, slik at vi kan rekruttere fra hele Viken. Gjennom god tilrettelegging her skal huset fortsatt være en attraktiv arbeidsplass for Viken, sa Skau.

En arbeidsgruppe jobber for tiden med disse spørsmålene. 

Flere vedtak i fellesnemnda

Allmøtet fant som vanlig sted i etterkant av fellesnemnda for Viken fylkeskommunes siste møte. Her ble blant annet vedtak om felles pasienttilbud og etablering av medvirkningsorganer fattet. Også saker om økonomi og status for det administrative arbeidet ble orientert om her. 

- Følg med på viken.no

Fylkesrådmann Anne Skau oppfordret videre alle ansatte til å følge med på Viken.no, hvor det også er muligheter for å abonnere på nyheter

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken fylkeskommune 1. januar 2020.

Se hele informasjonsmøtet i videoen under: