Tekst og video: I innspurten med innplassering

Det er en drøy måned igjen til alle ansatte skal vite hvor og med hva de skal jobbe i Viken fylkeskommune. Arbeidet er i rute.

Klikk for stort bildeOPPDATERINGER: Fylkesrådmann Anne Skau ga flere statusoppdateringer på Viken-arbeidet 7. mai.

Det fortalte fylkesrådmannen Anne Skau på allmøtet i kantina på fylkeshuset 7. mai. Her ble det nok en gang ble gitt en status på Viken-arbeidet.

Arbeidet med innplassering av ansatte i Viken er nå i sluttfasen. 49 seksjonsledere er innplassert på nivå 4, og om kort tid skal også ledernivå 5 være på plass.

Om en drøy måned skal samtlige ansatte få klarhet i egen arbeidssituasjon.

-Vi klarer å holde framdriften. Innen 15. juni skal alle få beskjed med hva og hvor de skal jobbe i Viken. Alle er garantert å få jobbe innen det fagområdet de jobber i dag med mindre de har vist interessere for noe annet, sa fylkesrådmannen på møte.

Alle ansatte skal i løpet av perioden 22. mai -15. juni få et formelt brev hvor det informeres om hvor de er innplassert.

Jobber for fleksible kontorløsninger

En arbeidsgruppe jobber for tiden med å lage fleksible kontorløsninger på fylkeshuset i Sarpsborg. Tilsvarende prosesser er for tiden i gang i Akershus og Buskerud.

Videre gjentok både Skau og fylkesvaraordfører Siv Jacobsen tidligere budskap om at alle Viken-ansatte de første årene i hovedsak skal kunne jobbe sted som i dag. Unntaket gjelder for noen ansatte i Akershus som må flytte, for å gi plass til politisk ledelse.

I sitt neste møte 13. juni får fellesnemnda en sak til behandling om dette.

Les også: Viken-ansatte skal i hovedsak kunne jobbe samme sted som i dag fram til minst 2023

Flere avklaringer i fellesnemnda

Allmøtet i kantina fant sted noen dager fellesnemnda for Viken fylkeskommunes møte 2. mai. Og fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen benyttet anledning til å informere om flere vedtak som ble fattet her.

Blant annet er det vedtatt at Vikens verdier skal være raus, nytenkende og samskapende.

Videre er det bestemt at Viken fylkeskommune får en eleveid ordning for digitalt elevutstyr i den videregående opplæringen.

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal skje med fylkeskommunenes energiinntekter ved overgangen til Viken fra 2020, forutsetter fellesnemnda at disse i sin helhet blir med inn i Viken fylkeskommune. Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune behandler 8. mai en sak om dette.

Roser de ansatte

Fylkesvaraordfører Jacobsen benyttet også anledningen til å rose de ansatte i Østfold fylkeskommune for innsatsen med å bygge en ny fylkeskommune og samtidig drifte den nåværende som normalt.

- Jeg vil gi honnør til alle de her på huset. Det er mange som i lang tid har jobbet nesten dobbelt. Vi merker at dette er arbeid som krever mye av oss, sa hun.

- Følg med på viken.no

Fylkesrådmann Anne Skau oppfordret videre alle ansatte til å følge med på Viken.no, hvor det også er muligheter for å abonnere på nyheter

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken fylkeskommune 1. januar 2020.

Se video fra informasjonsmøtet under