Stilling ledig i IT brukerstøtte for Viken fylkeskommune

IT brukerstøtte blir fra 01.01.20 en del av seksjon Viken service. IT brukerstøtte skal levere tjenester til ansatte og elever i hele Viken. Stillingen er plassert under digitaliseringsavdelingen, seksjon Service. Søknadsfrist: 2. august.
PC med websideillustrasjon på skjermen - Klikk for stort bilde Istoch

Avdelingen skal styrke sin IT-brukerstøtte allerede nå for IT-support på tvers av dagens fylker.
Plassering vil være ved Galleri Oslo, men det kan også bli behov for noen oppdrag på andre lokasjoner.
Som en del av Regionreformen der Buskerud, Østfold og Akershus skal slå seg sammen fra 01.01.2020 kan innholdet i stillingen bli noe endret.

Arbeidsoppgaver vil være, men ikke begrenset til:

 • førstelinjesupport via: Telefon, fjernstyring, web
 • Fysisk oppmøte
 • support på lokalt IT- og AV-utstyr
 • bistå med å videreutvikle rutiner/retningslinjer/instrukser/brukerdokumentasjon
 • delta i prosjekter ved behov
 • samarbeide tett med serviceenheter og teknologi-seksjonen

Vi søker deg som har:

 • erfaring fra en av de tre eksisterende fylkeskommunene
 • minimum fagbrev fra IKT service eller annen relevant erfaring/utdannelse
 • erfaring fra kundeservice
 • god kjennskap til Office 365
 • kjennskap til service management-verktøy
 • kunnskap om ITIL

Personlige egenskaper for å lykkes og trives:

 • du er serviceinnstilt og positiv
 • du har gode evner til å samarbeide, kommunisere og forstå brukernes behov
 • du har en strukturert, systematisk og selvstendig tilnærming til arbeidet
 • du er opptatt av å forenkle hverdagen
 • du tar ansvar og følger opp saker til beste for brukerne

Vi kan tilby

 • varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • faglig utvikling
 • varierte velferdstilbud
 • kontorer plassert sentralt i Oslo

Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven.

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.

Aktuelle kandidater blir kontaktet for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og
attester/originale dokumenter.

Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsevne eller nasjonalitet.

Du søker elektronisk på denne stillingen. Søknadsfrist 02.08.2019. Utlyst dato 01.07.2019 

Kontaktpersoner:
Kathrine Storvand Fagleder IT brukerstøtte, epost: kathrine.storvand@afk.no, mobil: 48351755

Gro Ekkje, Leder serviceenheten, tlf: 32808640, mobil: 90536370, gro.ekkje@bfk.no

Søknad kan sendes til saima.choudhry@bfk.no