Jobber for fullt med å plassere ansatte i Viken

Byggingen av Viken fylkeskommune går videre for fullt. I løpet av høsten skal blant annet ledernivå 2 organiseres, og berørte ansatte skal bli innkalt til omstillingssamtaler.

Anne Skay - Klikk for stort bildeINFORMERER: Fylkesrådmann Anne Skau

Det var noen av viktigste statusene fylkesrådmann Anne Skau serverte under informasjonsmøtet for de ansatte i Østfold fylkeskommune i kantina på fylkeshuset 9. oktober

Møtet fant sted dagen etter fellesnemnda for Viken hadde hatt sitt møte i Drammen.

Her ble det som kjent klart at det ikke blir noe pause i byggingen av Viken, noe som tidligere i høst ble politisk diskutert.

- Arbeidet fortsetter dermed for fullt, sa Skau på møtet.

Bygger den nye organisasjonen

Det innebærer blant annet at byggingen av den nye organisasjonen fortsetter med uforminsket styrke utover høsten. I september innplasserte fellesnemnda syv fylkesdirektører i Viken fylkeskommune. disse vil dermed lede hvert sitt fylkesråd. Det arbeides i høst med en sak hvor fagområder skal fordeles inn i de ulike fylkesrådene. I fellesnemnda 8. oktober ble saken utsatt til møtet i 4.- og 5. november.

 I denne lenken finner du saken, og forslaget til ansvarsområder finner du på side 22

I løpet av høsten skal ledere på organisasjonsnivå 2, altså ledernivået under fylkesdirektørene, innplasseres. Her starter intervjurundene i begynnelsen av november.

Les også: Slik blir prosessen for innplassering av ansatte i Viken

Når organisasjonsnivå 2 så er på plass, fortsetter innplassering på de øvrige nivåene utover vinteren og våren.

Omstillingssamtaler før jul

Før jul 2018 skal også alle fast ansatte i sentraladministrasjonene (og eventuelt andre enheter/virksomheter hvor medarbeiderne blir direkte berørt av sammenslåingen) ha en omstillingssamtale med sin nærmeste leder. Ansatte som ønsker det kan ha med tillitsvalgt i denne samtalen. 

Hovedregelen er at ansatte skal innplasseres – altså fortsette å jobbe - innenfor samme fagområde som i dag.

Det kan gjøres unntak hvis den ansatte selv ønsker å bytte fagområde og sammenslåingen åpner for behov innenfor andre områder. I unntakssaker der enkeltpersoner blir omplassert til andre organisasjonsenheter, gjøres dette i samarbeid med tillitsvalgte.  

Alle ansatte skal vite hvor og med hva de skal jobbe innen 15. juni 2019. 

Når det gjelder spørsmålet om lokalisering av hovedkontoret, så skal sak om de tre alternativene i Sandvika og Lysaker opp til fellesnemnda i desember eller januar. Det er uvisst hva som blir innholdet i saken foreløpig. Det er uansett på det rene at nytt bygg for sentraladministrasjon ikke er på plass til 1. januar 2020, og at store deler av fylkeskommunens eksisterende lokaler skal brukes også etter etableringen av Viken fylkeskommune. 

Roste ansatte i krevende tider

Fylkesrådmann Anne Skau benyttet også anledningen til å fullrose de ansatte i Østfold fylkeskommune gjennom krevende tider for både ledere, ansatte og tillitsvalgte.

– Dere gjør en kjempejobb med å holde den daglige driften i Østfold fylkeskommune i gang, sa hun.

Her kan du se hele informasjonsmøtet 9. oktober: