Innplasserte ledere på nivå 3

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering.

Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018 - Klikk for stort bilde

Les hele saken og hvem som er innplassert på viken2020.no