Har fått på plass flere betingelser for Viken-ansatte

Viktige betingelser, blant annet knyttet til reisevei og arbeidstid, er på plass for Viken-ansatte. Og i løpet av de neste månedene skal avklaringer kommer.  

Klikk for stort bildeNY STATUS: Fylkesrådmann Anne Skau ga en Viken-status 7. november. Foto: Pål Vikesland, Østfold fylkeskommune

Det var noen av de viktigste Viken-nyhetene fylkesordfører Ole Haabeth, fylkesrådmann Anne Skau og tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet Jens Adolfsen orienterte om i informasjonsmøtet i kantina på fylkeshuset 7. november.

Møtet fant sted dagen etter at fellesnemnda for Viken hadde møttes i Sandvika.

Ved 50 kilometer er reisetid arbeidstid

Fellesnemnda har blant annet vedtatt at ansatte som får en økning i den daglige reiseveien i forhold til dagens reisevei på mer enn 40 kilometer tur/retur, får en godtgjøring tilsvarende kollektivsatsene - fra 10 000 kroner til - maks 60 000 kroner.

Arbeidstakere som får mer enn 50 kilometer økt daglig reisevei får merreisetid kompensert med inntil 2 timer per reisedag inkludert i arbeidstiden.

– Det forutsettes at det faktisk gjøres et stykke arbeid i reisetiden. Som minimum legges det til grunn at de fleste kan lese og svare på e-post og SMS, understrekte tillitsvalgt Jens Adolfsen.

Hvordan reise i arbeidstiden i praksis skal organiseres og løses må i tillegg avtales mellom nærmeste leder og den ansatte.

Varigheten for kompensasjonsordningene er fem år, gjeldende fra 1.1.2020.

Neste ledernivå skal være klart i desember

Videre har fellesnemnda vedtatt hvilken modell for parlamentarisk styring som skal gjelde for Viken fylkeskommune. Dette betyr at man også har fått på plass hvilke fagområder som skal fordeles inn i de ulike fylkesrådene.

Les også: Her er de nye fylkesdirektørene for Viken

– Dette var viktig for at vi da kan komme videre til neste runde av ansettelser,  sa fylkesordfører Ole Haabeth, med henvisning til at ledere på organisasjonsnivå 2, altså ledernivået under fylkesdirektørene, skal innplasseres.

Her var det opprinnelige målet at disse skulle være på plass i midten av november. Dette målet er nå justert noe, til midten av desember.

Omstillingssamtaler før jul

Videre minnet fylkesrådmann Anne Skau igjen på at før jul 2018 skal alle fast ansatte i sentraladministrasjonene (og eventuelt andre enheter/virksomheter hvor medarbeiderne blir direkte berørt av sammenslåingen) ha en omstillingssamtale med sin nærmeste leder. Ansatte som ønsker det kan ha med tillitsvalgt i denne samtalen. 

Hovedregelen er at ansatte skal innplasseres – altså fortsette å jobbe - innenfor samme fagområde som i dag.

Alle ansatte skal vite hvor og med hva de skal jobbe innen 15. juni 2019. 

Skal tenkes fleksibelt

Skau uttrykte videre forståelse for at det kan være vanskelig å vite hvilke ønsker man har, og hva man vil jobbe med, så lenge man ikke vet hva som skal lokaliseres hvor.

Når det gjelder spørsmålet om lokalisering av hovedkontoret, så skal sak om de tre alternativene i Sandvika og Lysaker opp til fellesnemnda i januar. Det er uvisst hva som blir innholdet i saken foreløpig. Det er uansett på det rene at nytt bygg for sentraladministrasjon ikke er på plass til 1. januar 2020, og at store deler av fylkeskommunens eksisterende lokaler skal brukes også etter etableringen av Viken fylkeskommune. 

– Vi må ærlige å si at vi ikke har alle svar ennå, men minner om tidligere bestillinger fra fellesnemnda: Vi skal bruke de tre fylkeshusene inntil videre. Det skal være arbeidsplasser her i Østfold. Det skal tenkes moderne arbeidsplasser, og man skal kunne jobbe på ulike arenaer, noe som vil gi fleksibilitet med tanke på hvordan man kan rigge sin egen arbeidshverdag, sa Skau.

7. november holdt for øvrig prosjektleder Harald Horne holdt for øvrig informasjonsmøte i Buskerud fylkeskommune. Her kan du lese referat fra det møtet .

Se video her: