Solveig Helene Olsen som er ny fylkesdirektør for opplæring i Viken fylkeskommune

Rektorer, virksomhetsledere og tillitsvalgte ønsker å bygge Viken fylkeskommunes fremtidige skoler med de beste erfaringene fra Buskerud, Østfold og Akershus.

 

Anne Skay

Byggingen av Viken fylkeskommune går videre for fullt. I løpet av høsten skal blant annet ledernivå 2 organiseres, og berørte ansatte skal bli innkalt til omstillingssamtaler.

Arbeidet med Viken går ufortrødent videre. Dette var det viktigste budskapet da hovedprosjektleder Harald Horne møtte ansatte i Østfold fylkeskommune 6. september. Her kan du se opptak fra informasjonsmøtet.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region

Organiseringen av politisk- og administrativ toppledelse er i siste fase. I september planlegger vi å starte jobben med å bygge og forme resten av organisasjonen.

 

Viken-arbeidet har gitt en viktig avklaring når det gjelder den administrative strukturen i den nye fylkeskommunen. 

Bilde av utdanningsportalen

Utdanningsportalen "utdanning.ostfoldfk.no" ble lagt ned etter skoleåret 2017/18. Fra 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å logge seg på denne nettsiden, men innholdet vil du finne i andre kanaler. Adressen «utdanning.ostfoldfk.no» vil peke til ostfoldfk.no/opplaring

Bjørn Kaare Lerdahl

En overordnet rapport peker på tiltak som skal sikre fortsatt godt arbeidsmiljø for de "Viken-ansatte" i Akershus, Buskerud og Østfold. Nå skal tre nye rapporter se konkret på de lokale forhold i den enkelte fylkeskommune.

Tre syklister i bygate

Også i år er det gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for alle som bor eller jobber i Østfold. Startskuddet går torsdag 19. april. Meld deg på! 

Torsdag undertegnet Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune avtalen som sikrer opprettelse av to kombinasjonsklasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. – Gled dere, sier tre elever ved Greåker som allerede er godt i gang med samme ordning.

Før du tar sommerferie 2019 skal du vite hvor og hvordan du skal jobbe i nye Viken fylkeskommune.