anneskau_vedmikrofon

Byggingen av Viken fylkeskommune går videre for fullt. I løpet av høsten skal blant annet ledernivå 2 organiseres, og berørte ansatte skal bli innkalt til omstillingssamtaler.

Møte-7506

Arbeidet med Viken går ufortrødent videre. Dette var det viktigste budskapet da hovedprosjektleder Harald Horne møtte ansatte i Østfold fylkeskommune 6. september. Her kan du se opptak fra informasjonsmøtet.

Kart_VIken_Fylkene_Tekst

Organiseringen av politisk- og administrativ toppledelse er i siste fase. I september planlegger vi å starte jobben med å bygge og forme resten av organisasjonen.

 

infomoete180618

Viken-arbeidet har gitt en viktig avklaring når det gjelder den administrative strukturen i den nye fylkeskommunen. 

utdanningsportalen

Utdanningsportalen "utdanning.ostfoldfk.no" ble lagt ned etter skoleåret 2017/18. Fra 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å logge seg på denne nettsiden, men innholdet vil du finne i andre kanaler. Adressen «utdanning.ostfoldfk.no» vil peke til ostfoldfk.no/opplaring

Bjørn Kaare Lerdahl-2

En overordnet rapport peker på tiltak som skal sikre fortsatt godt arbeidsmiljø for de "Viken-ansatte" i Akershus, Buskerud og Østfold. Nå skal tre nye rapporter se konkret på de lokale forhold i den enkelte fylkeskommune.

Sykle_FMVfoto

Også i år er det gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for alle som bor eller jobber i Østfold. Startskuddet går torsdag 19. april. Meld deg på! 

Marit Mundahl (Fredrikstad kommune) og fylkesdirektør Solveig Olsen  undertegnet avtalen om kombinasjonsklasser

Torsdag undertegnet Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune avtalen som sikrer opprettelse av to kombinasjonsklasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. – Gled dere, sier tre elever ved Greåker som allerede er godt i gang med samme ordning.

Anne Skau-2

Før du tar sommerferie 2019 skal du vite hvor og hvordan du skal jobbe i nye Viken fylkeskommune. 

VIKEN -POLITIKERE

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.