3 PPT/OT-kontorer sertifisert som miljøfyrtårn

Mandag markerte PP- tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Indre Østfold, Moss og Nedre Glomma sertifisering som miljøfyrtårn.Fra venstre: Hilde Rønning, Kristine Roskifte, Beathe Frigaard Renå, Rita Kristin Magnussen Helvik, Cathrine Ulvås Melsgard  og Monica Nøkleby - Klikk for stort bildeFra venstre: Hilde Rønning, Kristine Roskifte, Beathe Frigaard Renå, Rita Kristin Magnussen Helvik, Cathrine Ulvås Melsgard og Monica Nøkleby Marte Beck

- Det er en positiv og målrettet gjeng som har arbeidet godt sammen og fremstår som kunnskapsrike og motiverte.

Nå som grunnlaget er lagt, gjenstår det å fortsette innsatsen, og jobbe med å forbedre oss videre, sier Hilde Rønning som er koordinator for arbeidet med miljøfyrtårn i Østfold fylkeskommune.

Mandag 25. februar 2019 delte hun ut miljøfyrtårnsertifikat til PPT/OT-kontorene i henholdsvis Indre Østfold, Moss og Nedre Glomma.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Redusert bilbruk og utvidet kildesortering

Kontorene har jobbet i fellesskap med miljøkartleggingen og samarbeidet om tiltak det skal jobbes videre med. De har blant annet fokusert på avfallsreduksjon, bedre avfallshåndtering samt redusert bruk av bil i tjenesten.

Fornøyd

Det var Kristine Roskifte, Beathe Frigaard Renå, Rita Kristin Magnussen Helvik og Cathrine Ulvås Melsgard som mottok sertifikatet. Hilde Rønning mener de er gode eksempler på hvordan det skal jobbes ut i virksomhetene.